Vintage CB750 Model Identification Chart

← View Complete Model List

CB500K 1971-73 Models

Model Sell Date Release Date Prod. Code Serial #
CB500K 1971 - - CB500- 1000001
CB500K 1972 - - CB500- 2000001
CB500K 1973 - - CB500- 2100001

CB550K 1974-78 Models

Model Sell Date Release Date Prod. Code Serial #
CB550K 1974 - - CB550- 1000001
CB550K 1975 - - CB550- 1200005
CB550K 1976 - - CB550- 1230001
CB550K 1977 - - CB550- 2000007
CB550K 1978 - - CB550- 2100001

CB550F (Supersport) 1975-77 Models

Model Sell Date Release Date Prod. Code Serial #
CB550F 1975 - - CB550F- 1000002
CB550F 1976 - - CB550F- 2000003
CB550F 1977 - - CB550F- 2100001